Alikolo

Những startup lớn bị thất bại và bài học

Những startup lớn bị thất bại và bài học

Cựu trưởng nhóm thiết kế của Rdio Wilson Milner chia sẻ: “Tôi cho rằng sai lầm của Rdio là đã cố gắng phát triển bền vững quá sớm. Đó là một sai lầm rất cổ điển của một startup khi