cạnh tranh kinh doanh

Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của siêu thị là cửa hàng bán lẻ

Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của siêu thị là cửa hàng bán lẻ

Phần lớn các khách hàng đều hiểu rằng họ phải trả giá cao hơn khi mua ở các cửa hàng bán lẻ, nhưng bạn có thể làm cho họ cảm thấy vui vẻ trả thêm tiền khi bạn cung cấp