CEO trẻ Đào Duy Anh

CEO trẻ Đào Duy Anh rời khỏi KAfe Group

CEO trẻ Đào Duy Anh rời khỏi KAfe Group

KAfe Group sở hữu 4 nhãn hiệu được nhiều người biết đến là 4 nhãn hiệu The KAfe, The KAfe Village, The KAfe Box và The Burger Box. Cùng với The Kafe, Đào Chi Anh đã thành công trong việc