chia sẻ kinh nghiệm

5 bước bán hàng thành công đến từ doanh nhân Tạ Minh Tuấn

5 bước bán hàng thành công đến từ doanh nhân Tạ Minh Tuấn

Một người bán hàng giỏi, họ giao tiếp để tạo ra hành động, chứ không phải giao tiếp chỉ để giao tiếp. Vì vậy, bất cứ một cuộc nói chuyện nào mà sau đó không dẫn tới hành động đều