chuyên gia

Lời khuyên từ các chuyên gia để phát triển thương hiệu cá nhân

Lời khuyên từ các chuyên gia để phát triển thương hiệu cá nhân

Chúng ta sống ở thời điểm mà các nhà khởi nghiệp không chỉ xây dựng thương hiệu khởi nghiệp mà còn phải xây dựng thương hiệu cá nhân. Điều này có nghĩa là hãy đi ra khỏi rèm che, đứng