cửa hàng bán lẻ

Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của siêu thị là cửa hàng bán lẻ

Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của siêu thị là cửa hàng bán lẻ

Phần lớn các khách hàng đều hiểu rằng họ phải trả giá cao hơn khi mua ở các cửa hàng bán lẻ, nhưng bạn có thể làm cho họ cảm thấy vui vẻ trả thêm tiền khi bạn cung cấp

Ý tưởng kinh doanh bán lẻ

Ý tưởng kinh doanh bán lẻ

Khi bán hàng, chắc chắn bạn sẽ phải tiếp xúc với với nhiều đối tượng khách hàng, nhiều đối tác, nhiều kiểu nhân viên,… Là nhà bán lẻ, bạn phải biết hòa nhập, có suy nghĩ thoáng và sẵn sàng