cửa hàng handmade

Ý tưởng kinh doanh đồ handmade

Ý tưởng kinh doanh đồ handmade

Trên các trang mạng xã hội như Facebook, 360 plus đến các trang web chuyên shopping online như muare.vn, enbac.com, 123mua.com,… hoạt động mua bán diễn ra rất sôi nổi. Không như những mặt hàng khác khác, thị trường đồ