đầu tư

Chia sẻ bí quyết khởi nghiệp

Chia sẻ bí quyết khởi nghiệp

Khi đề cập đến tiền bạc, tôi thấy qua nhiều người,thậm chí cả tôi ,cố làm thật nhiều với những gì ít ỏi mình có chỉ để rồi thất bại ê chề.Thật khó mà bước một bước nhỏ bé trong