dịch vụ làm đẹp

Ý tưởng kinh doanh Salon/Spa

Ý tưởng kinh doanh Salon/Spa

Trong những trường hợp đặc biệt, các salon sẽ phải linh hoạt thời gian mở cửa – chẳng hạn mở cửa từ tờ mờ sáng hơn khi có cô dâu hẹn đến trang điểm sớm để kịp giờ cử hành