Ghiền Mì Gõ

Fap TV, Ghiền Mì Gõ bán cho nước ngoài

Fap TV, Ghiền Mì Gõ bán cho nước ngoài

AIG có trụ sở tại 6 quốc gia châu Á bao gồm Trung Quốc, Đài Loan, Trung Đông, Nhật Bản và mới đây nhất là thị trường Việt Nam. Theo TechinAsia, số tiền mà AIG bỏ ra để mua lại