gợi ý tìm ý tưởng kinh doanh

7 gợi ý giúp bạn tìm ra những ý tưởng tuyệt vời nhất

7 gợi ý giúp bạn tìm ra những ý tưởng tuyệt vời nhất

Khi bạn quá thúc ép bản thân tìm kiếm ý tưởng, bạn sẽ vướng phải nhiều giới hạn khi sáng tạo. Hãy tập thói quen xây dựng 10 ý tưởng mỗi ngày và ghi lại nó, cụ thể hoá nó.