KAfe Group

CEO trẻ Đào Duy Anh rời khỏi KAfe Group

CEO trẻ Đào Duy Anh rời khỏi KAfe Group

KAfe Group sở hữu 4 nhãn hiệu được nhiều người biết đến là 4 nhãn hiệu The KAfe, The KAfe Village, The KAfe Box và The Burger Box. Cùng với The Kafe, Đào Chi Anh đã thành công trong việc

Chia sẻ của CEO Kafe Group

Chia sẻ của CEO Kafe Group

Chi Anh chia sẻ rằng trong tương lai cô sẽ tập trung mở rộng mạng lưới nhà hàng, nâng cao hiêu quả hoạt động của KAfe Group. Tất cả việc này sẽ giúp cô thực hiện được sứ mệnh đưa