khi nào khởi nghiệp

Khởi nghiệp không khi nào là trễ

Khởi nghiệp không khi nào là trễ

Ở tuổi 35, Jan Koum sáng lập ra WhatsApp, phần mềm OTT được nhiều người sử dụng nhất hiện nay; Micheal Arrington sáng lập ra trang Web Công nghệ ưa chuộng nhất; Jimmy Wales sáng lập ra trang từ điển