làm chủ

Bạn đã sẵn sàng để làm chủ

Bạn đã sẵn sàng để làm chủ

Có một chỗ dựa là yếu tố quan trọng để thành công. Sẽ rất khác nếu bạn được gia đình và bạn bè cổ vũ, ủng hộ. Nhưng vì lý do nào đó, điều này không xảy ra, bạn vẫn