lập kế hoạch doanh

Kinh nghiệm khi bắt đầu khởi nghiệp

Kinh nghiệm khi bắt đầu khởi nghiệp

Trước khi mở công ty, tôi cũng đã thăm và trò chuyện với khoảng 20 công ty hoạt động trong cùng lĩnh vực trên toàn nước Mỹ. Tất cả đều rất nhiệt tình và vui vẻ khi chia sẻ các