Paul Graham

Những nguyên nhân dẫn đến thất bại khi khởi nghiệp

Những nguyên nhân dẫn đến thất bại khi khởi nghiệp

Có rất nhiều người khởi nghiệp và cũng đã có rất nhiều người bỏ cuộc. Thực tế là không có nhiều nhà khởi nghiệp thành công và nguyên nhân đầu tiên là do họ thiếu kiên nhẫn, không đủ dũng