Phan Minh Thông

Câu chuyện khởi nghiệp của Phan Minh Thông

Câu chuyện khởi nghiệp của Phan Minh Thông

Nói về dự định sắp tới, Thông dự định sẽ mở rộng mô hình này tiếp đồng thời đổi mới thêm như mỗi tuần sẽ có diễu binh, đánh trống trận, mở cuộc thi đại hội võ lâm… Ở tuổi