Startup lớn

Kinh nghiệm từ những thất bại của những dự án Startup lớn

Kinh nghiệm từ những thất bại của những dự án Startup lớn

Theo đồng sáng lập Jaka Wiradisuria, những nhà sáng lập chỉ nhìn vào tốc độ tăng trưởng mà không chú ý đến việc xây dựng mô hình kinh doanh bền vững. “Và quá muộn màng khi chúng tôi nhận ra