thất bại

Những startup lớn bị thất bại và bài học

Những startup lớn bị thất bại và bài học

Cựu trưởng nhóm thiết kế của Rdio Wilson Milner chia sẻ: “Tôi cho rằng sai lầm của Rdio là đã cố gắng phát triển bền vững quá sớm. Đó là một sai lầm rất cổ điển của một startup khi