xây dựng cơ nghiệp

Bí quyết xây dựng cơ nghiệp bạc tỷ

Bí quyết xây dựng cơ nghiệp bạc tỷ

Adam cũng là tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất như: Tôi tài giỏi, bạn cũng thế, Bí quyết tay trắng thành triệu phú, Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh, Con cái chúng ta đều giỏi…