xây dựng startup

6 câu hỏi phải trả lời được nếu muốn tạo 1 startup

6 câu hỏi phải trả lời được nếu muốn tạo 1 startup

Hãy nỗ lực tìm kiếm khách hàng tiềm năng: nhiều doanh nhân dành quá nhiều thời gian để xem xét hình ảnh thương hiệu họ muốn hướng tới trong khi lại quên nghĩ về cách xây dựng nó như thế